Aktualności

Zaproszenie na spływ kajakowy 27-28 sierpnia 2022 roku

Region IPA Tarnów zaprasza swoich członków i ich rodziny oraz sympatyków do udziału w tradycyjnym spływie kajakowym - po latach wracamy na Nidę :)

Wyjazd zaplanowano w terminie 27 - 28 sierpnia 2022 r.,

Spływ kajakowy na rzece Nida (woj. świętokrzyskie) na trasie około 20 km (ok. 8 godzin) odpowiedniej zarówno dla dorosłych, młodzieży jak i dzieci.

 

 Dojazd uczestników do miejsca noclegowego we własnym zakresie.

Nocleg w Agroturystyce Pod Bociankiem w miejscowości Skowronno Górne 31

Koszt spływu kajakiem dwuosobowym 100 zł (w tym transport),  nocleg 60 zł za osobę, obiad w sobotę oraz śniadanie w niedzielę ok. 50 zł J

Łączny koszt za osobę to około 160 zł.

Dla członków IPA Tarnów przewidziane jest dofinansowanie.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 r. wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 50 zł od osoby na konto Regionu IPA Tarnów lub gotówką
w kasie Regionu
.

Szczegółowy plan spływu zostanie podany uczestnikom po zamknięciu listy. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie uczestnik musi należy znaleźć zastępstwo  na swoje miejsce.

W przypadku bardzo nie sprzyjających warunków pogodowych dopuszczalne jest odwołanie imprezy lub ewentualnie modyfikacja jej planu.

Kontakt z organizatorem: Jolanta Bibro tel. sł. 47 831 1404, kom. 602658778

 Uwaga!  impreza nie jest ubezpieczona.

Spotkanie integracyjne - 13.05.2022 r. Camping "Pod Jabłoniami" w Tarnowie

Region IPA Tarnów serdecznie zaprasza swoich członków na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku /piątek/ o godzinie 16.00 na terenie Campingu „Pod Jabłoniami” w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 28A.

 Organizatorzy zapewniają smaczne potrawy oraz zimne napoje ;-)

 Potwierdzeniem akcesu w imprezie jest dokonanie symbolicznej wpłaty w wysokości 20 złotych.

Zapisy oraz wpłaty przyjmowane będą do dnia 9.05.2022 roku
u Jolanty Bibro w PG KMP Tarnów pok. 331.

PREZYDIUM

Regionu IPA Tarnów

Ogłoszenie dotyczące walnego zebrania w dniu 12.04.2022 r.

Prezydium Regionu IPA Tarnów informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą Prezydium Regionu IPA Tarnów w dniu 12.04.2022 roku o godz. 16.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie  przy ul. Traugutta 4 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionu IPA Tarnów.

Prezydium

Regionu IPA Tarnów

 

 

Porządek zebrania:

Dokonanie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,

Stwierdzenie czy zebranie posiada kworum,

Sprawozdanie Przewodniczącego Regionu z działalności w 2021 roku,

Sprawozdanie Skarbnika Regionu z działalności w  2021 roku i przedstawienie projektu preliminarza na 2022 rok,

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021 roku,

Dyskusja nad sprawozdaniami,

Głosowanie nad przyjęciem złożonych sprawozdań i preliminarza

Omówienie spraw bieżących związanych z działalnością Regionu

- przedstawienie preliminarza budżetowego na 2021

- Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2022 roku i ewentualnego ich dofinansowania

- 30-lecie powstania Regionu Tarnów – propozycje obchodów, omówienie planów obchodów

- przedstawienie wniosków o przyznanie oraz prolongowanie osobom legitymacji

„Zasłużony dla SP IPA”,

- wnioskowanie o przyznanie certyfikatów „X lecia” „XX-lecia” i XXX-lecia członkostwa w IPA,

- sprawy związane z gadżetami,

- przekazywanie 1% podatku na OPP,

- inne sprawy

Wolne wnioski.

Zamknięcie zebrania.

Komunikat dotyczący składek

Prezydium Regionu IPA Tarnów informuje, że składka członkowska na rok 2022 niezmienne wynosi 70 złotych.

Płatności należy dokonać na konto Regionu IPA Tarnów,

nr rachunku 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole

w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2022 rok”.

Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz w sytuacjach wyjątkowych.

Legitymacje na rok 2022 będzie można odebrać u przewodniczącej Regionu w KMP Tarnów po dokonaniu wpłaty składki członkowskiej.

Prezydium Regionu IPA Tarnów pragnie również przypomnieć, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji posiada status organizacji pożytku publicznego a tym samym podczas rozliczenia dochodów za 2021 rok istnieje możliwość przekazania na rzecz IPA 1% podatku, z którego Region Tarnów następnie  może przeznaczyć środki bezpośrednio na leczenie i rehabilitację dzieci naszych członków oraz na propagowanie sportu wśród młodzieży.

W zeznaniu podatkowym w rubryce Numer KRS należy wpisać „0000154720”, natomiast w rubryce Cel Szczególny 1% - „Region IPA Tarnów".

Prezydium Regionu IPA Tarnów

Wesołych świąt!

Aby Święta Bożego Narodzenia
Były Bliskością i Spokojem
A Nowy Rok – Dobrym Czasem
Z najlepszymi życzeniami
Przewodnicząca Regionu IPA Tarnów
Jolanta Bibro
wraz z całym Prezydium Regionu
 

Lackowa zdobyta!

W dniu 11 września 2021 roku członkowie Regionu IPA Tarnów wraz z rodzinami i sympatykami zdobyli w końcu najwyższy szczyt w Beskidzie Niskim po polskiej stronie, który nazywany jest górą policyjną, bo jego wysokość to 997 m n.p.m.

Na Lackową wchodziliśmy z Izb tzw. „zachodnią ścianą”, jednym z najbardziej stromych szlaków w całych Beskidach i trzeba przyznać, że było ostro pod górę… Daliśmy wszyscy radę a dzięki naszemu ukochanemu Przewodnikowi mogliśmy poznać kolejne znaczenie słowa „wypłaszcza się” :)

 Przez cały dzień towarzyszyła nam przepiękna pogoda więc zarówno wejście na szczyt, jak i zejście ze szlaku koło pięknej cerkwi Łemkowskiej przez widokowe polany dało nam niezapomniane wrażenia. :) :) :)

Wycieczka górska - 11 września 2021 roku

Region IPA Tarnów zaprasza członków i sympatyków z rodzinami do udziału w wycieczce górskiej z przewodnikiem na Lackową (Beskid Niski)

w dniu 11 września 2021 roku (sobota)

Przejazd z Tarnowa do Izb (koło Banicy). Trasa piesza: Izby – Przełęcz Beskid (droga gruntowa) – Lackowa – Przełęcz Pułaskiego – Ostry Wierch (szlak czerwony) – Biała Skała (szlak żółty) – Bieliczna – Izby (zejście ze szlaku koło pięknej cerkwi Łemkowskiej przez widokowe polany). Całość około 12 km, czas przejścia 4-5 godzin.

Na Lackową będziemy wchodzić tzw. „zachodnią ścianą”. Jest to jeden z najbardziej stromych szlaków w całych Beskidach, Prowadzi przez las i jak zapewnia nasz Przewodnik, nie jest niebezpieczny tzn. nie ma skał i ekspozycji, ale jest ostro pod górę. :) 

Wyjazd z Tarnowa (parking przy KMP na ul. Traugutta) w dniu 11.09.2021 roku  o godz. 7.00, powrót do Tarnowa planowany około godz. 17.00. (Wyjazd z zachowaniem rygorów sanitarnych).

Koszt wycieczki: 30 zł od osoby

Zapisy i wpłaty do dnia 3 września 2021 roku u Jolanty Bibro KMP Tarnów ul. Traugutta 4, p.331 tel. 47 831 1404

 W przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych impreza może być odwołana.

Uwaga!  impreza nie jest ubezpieczona.

Kajaki Bugiem

W dniach 2 - 4 lipca 2021 roku Region IPA Tarnów kolejny raz gościł na ziemi lubelskiej, gdzie wraz z zaprzyjaźnionym Regionem IPA Włodawa mieliśmy okazję oraz sympatykami IPA i naszymi rodzinami spędzić czas nad Bugiem. Tradycyjnie już zaliczyliśmy kolejny odcinek trasy kajakowej po Bugu – tym razem około 21 km na odcinku Wola Uhruska – Zbereże z poprzedzającym go zwiedzaniem Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Deszczowe spotkanie z  Bugiem  i nadbużańską, przepiękną, dziką przyrodą nie wpłynęło w żaden sposób negatywnie na nasze nastroje i  plany i  zakończyliśmy spływ po prawie 6 godzinach. Sobotni wieczór był czasem świętowania 14-tych urodzin  Regionu IPA Włodawa, które  odbyły się na terenie Agroturystyki u Ewy. 

Dziękujemy przyjaciołom z Włodawy za fantastyczne spotkanie i do zobaczenia na kolejnym spływie  kajakowym :)

Tekst Jolanta Bibro, relacja ze spływu pod linkiem Galeria.

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Regionu IPA Tarnów

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie odbyło się  Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Regionu IPA Tarnów. W związku ze stanem epidemiologicznym zebranie nie mogło się odbyć w terminie wiosennym i przez to kadencja urzędującego prezydium została przedłużona do możliwego czasu wyborów.

Na zebraniu dokonano podsumowania działalności Prezydium za 2020 rok oraz za okres kadencji 2018 – 2020 i na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdzono sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Regionu IPA Tarnów na czteroletnią już kadencję 2021 – 2024 została ponownie Jolanta Bibro, zaś Prezydium i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w następującym składzie: Paweł Klimek – sekretarz, Wacław Serwin – zastępca sekretarza, Maciej Pułkownik – skarbnik, Krzysztof Ryba i Aneta Pyrek – członkowie Prezydium oraz komisja rewizyjna w dwuosobowym składzie: Stanisław Krawczyk – Przewodniczący oraz Józef Sarlej – członek komisji.

Dziękujemy ustępującym członkom Prezydium i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz Regionu, zaś nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.

Prezydent Sekcji Polskiej IPA w Tarnowie

kol. Wacław Serwin z medalemW dniu 13 czerwca 2021 roku na zaproszenie Prezydium Regionu gościł w Tarnowie Prezydent  Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik. Powodem wizyty było wręczenie honorowego odznaczenia  „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” czterem członkom Regionu IPA Tarnów, które decyzją  Krajowego Zarządu SP IPA otrzymali kol. Zbigniew Berski, kol. Jerzy Klaja, kol. Krzysztof Ryba i  kol. Wacław Serwin. Biorąc pod uwagę rangę uroczystości, nie mogło oczywiście zabraknąć  Gospodarza Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej w osobie Prezesa Aleksandra Szymańskiego, który  wraz z Prezydentem Piotrem Wójcikiem, w obecności przedstawicieli Prezydium Regionu IPA  Tarnów, dokonał uroczystego wręczenia medali w Hotelu Kantoria w Tarnowie. Gratulujemy  wszystkim odznaczonym.

Tekst Jolanta Bibro, relacja z uroczystości pod linkiem Galeria.