Aktualności

Komunikat

         Informujemy, że w dniu 22.01.2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Tarnów. Podczas zebrania podjęto uchwałę dotyczącą składki członkowskiej na rok 2016.

         Składkę członkowską na rok 2016 pozostawiono w dotychczasowej wysokości tj. 60 złotych. Płatności należy dokonać poprzez przelew na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 24 1600 1013 1843 6744 9000 0004 w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2016 rok”. Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu ze skarbnikiem – Jolantą Bibro – tel. 014 – 628-14-04.

         Informujemy, że wszyscy członkowie, którzy dokonali wpłaty za 2015 rok posiadają już wyrobione legitymacje na rok 2016, które można odebrać u sekretarza Regionu – Anety Pyrek – KMP Tarnów – tel. 014 – 628 – 14-80. Legitymacje będą wydawane po okazaniu dowodu wpłaty składki członkowskiej.

          Zarząd Regionu IPA Tarnów pragnie również przypomnieć, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji posiada status organizacji pożytku publicznego. Tym samym podczas rozliczenia dochodów za 2015 rok istnieje możliwość przekazania na rzecz IPA 1% podatku. W zeznaniu podatkowym w rubryce Numer KRS należy wpisać „0000154720”, natomiast w rubryce Cel Szczególny 1% - „Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region IPA Tarnów”. W roku 2015 z zebranych pieniędzy udało się nam przekazać kwotę 1.500 zł w celu leczenia ciężko chorego dziecka, jednego z członków Regionu IPA Tarnów.

Z a r z ą d
Regionu IPA Tarnów

Komunikat dot. Walnego Zebrania

Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 22.01.2016 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionu IPA Tarnów.

W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 22.01.2016 roku na godz. 16.00.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2015.
 4. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.
 5. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2016 i trybu jej zbierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.
 7. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2016 roku i ewentualnego ich dofinansowania.
 8. Wybory uzupełniające w składzie Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.
 10. Podjęcie uchwały o zatrudnieniu księgowego na umowę o dzieło, który po rejestracji Regionu IPA Tarnów w KRS, w Krakowie, będzie prowadził sprawy Regionu.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie zebrania.

Ważny KOMUNIKAT dot. składek

K O M U N I K A T

             Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że do dnia 10 listopada przesyła wykaz członków swojego Regionu do Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej celem zlecenia wykonania nowych legitymacji na rok 2016. Ma to ułatwić i przyspieszyć wydawanie legitymacji w 2016 roku. Mamy nadzieję, że system ten umożliwi wydawanie legitymacji niezwłocznie po zaksięgowaniu lub udokumentowaniu wpłaty składki członkowskiej przez poszczególne osoby.  Jednocześnie  przypominamy, że płatności składek członkowskich należy dokonywać na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 24 1600 1013 1843 6744 9000 0004 w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za .. rok”.

             Informujemy, że wszystkie osoby, które posiadają zaległości i nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2014 lub 2015 zostaną wykreślone jako członkowie Regionu IPA Tarnów.

             W przypadku wątpliwości proszę kontaktować ze skarbnikiem Regionu IPA Tarnów – Jolantą Bibro – tel. 014 628-14-04, służbowy 14-04.

Zarząd
Regionu IPA Tarnów

Turniej Piłkarski - 2015

        W dniu 17 października 2015 roku Region IPA Tarnów pod patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie zorganizował Turniej Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych.
W zawodach które toczyły się w Hali Sportowej TOSIR przy ul. Krupniczej 8a, wzięły udział reprezentacje:  Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentacja Policji Ukraińskiej ze Lwowa.  Gościnnie w turnieju wystąpiła Turniej Piłkarski 2015reprezentacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

        Po zaciętej rywalizacji Turniej wygrał zespół z Ukrainy. Drugie miejsce zajęła tarnowska Policja, która nie przegrała żadnego meczu, a o wyniku zadecydował lepszy bilans bilans bramek. Tarnowskiej Policji przypadło również wyróżnienie dla najlepszego bramkarza turnieju. Trzecie miejsce zajęła Państwowa Straż Pożarna w Tarnowie, czwarte zespół Starostwa Powiatowego w Tarnowie, piąte drużyna Straży Miejskiej w Tarnowie.

        Po zawodach na terenie OHP ul. Mościckiego 27 w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców turnieju oraz przemówienia zaproszonych gości m.in.: Zbigniewa Karcińskiego - Wicestarosty Tarnowskiego, insp. Mirosława Moryla – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie,  emerytowanego generał majora Policji Ukraińskiej Vasyla Riaboszapko, emerytowanego generała Józefa Jedynaka.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe którego udzielili : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnów, Karabela Spółka z o.o., Huta Szkła Gospodarczego w Ładnej, „Sklepy Tabak M.Tomaszewski, T.Tomaszewska” S.J. Wsparcia udzielili również: Firma Al. Capone oraz pan Stanisław Dyngosz. Fotorelacja w dziale "Galeria".

 

Powiat

      UM         Karabela          Al        Tabak         HSG 

Zaproszenie na turniej Piłki Nożnej

            Zarząd Regionu IPA Tarnów zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków IPA na kibicowanie Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o puchar Regionu IPA Tarnów 2015. 
Turniej odbędzie się w dniu 17 października 2015 r.  w godzinach 8.00 – 16.00 w Tarnowie w Hali Sportowej przy ul. Krupniczej 8a.

W zawodach wezmą udział reprezentacje piłki nożnej:  Policji, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej a także reprezentacja Policji Ukraińskiej ze Lwowa.  Gościnnie w turnieju wystąpi reprezentacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie. 

Wszystkich chętnych do obejrzenia zmagań zapraszamy na trybuny – wstęp bezpłatny.