Aktualności

Komunikat

Od 2015 roku nasz Region dokonywał niezbędnych formalności związanych z rejestracją w KRS oraz usamodzielnieniem się, w rozliczeniach finansowych. Przypominam, że do tej pory wszelkie rozliczenia dokonywała Małopolska Grupa Wojewódzka. Proces ten został zakończony.  Na podstawie dokonanych rejestracji w Sądzie w Krakowie, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz Banku Credit Agricole nasz Region posiada następujące dane:

Nazwa:

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  Sekcja Polska, Małopolska Grupa Wojewódzka Region Tarnów – w skrócie – Region IPA Tarnów. Adres do korespondencji:  33-101 Tarnów ul. Traugutta 4, tel. 014-628-12-50

Adres e-mail i adres strony internetowej:

ipa.tarnow@op.pl, www.ipa.tarnow.pl

Dane rejestracyjne: KRS: 0000597027, REGON: 363542330, NIP: 5930659040

Numer rachunku bankowego w Credit Agricole:
Nr konta: 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000

Od chwili obecnej składki członkowskie należy dokonywać na podany, nowy numer rachunku bankowego z dopiskiem w opisie przelewu - „imię, nazwisko – składka członkowska za …. rok”. Przypominam, że wysokość składki w roku 2016 nie zmieniła się i wynosi 60 zł.

Zarząd Regionu IPA Tarnów

Relacja z II Rajdu Rowerowego: Powitanie Wiosny-Topienie Marzanny

19.03.2016 roku, Region IPA Tarnów, zorganizował dla swoich członków oraz ich rodzin i sympatyków rajd rowerowo- integracyjny „ Powitanie Wiosny- Topienie Marzanny”. Rajd rowerowyO godzinie 10.00 na terenie bazy GMT KMP Tarnów ul. Romanowicza wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami poruszania się po drogach publicznych, jak i po ścieżkach rowerowych. Wyruszyliśmy zgodnie z zaplanowaną wcześniej trasą. Przyświecało nam piękne wiosenne słońce, ale temperatura otoczenia cały czas oscylowała w granicach 5 °C. Czego nie można było powiedzieć o temperaturze i zaangażowaniu uczestników. W rejonie ronda przy ul Chemicznej dołączyła do naszego peletonu pozostała część grupy. Wspólnie, już w komplecie udaliśmy się w kierunku kładki na rzece Białej, gdzie wspólnymi siłami rzuciliśmy w nurt rzeki Boginię Marzannę. Krótki odpoczynek, kilka zdjęć na pamiątkę i ruszamy dalej. Bocznymi ścieżkami, piękną drogą serwisową wzdłuż autostrady dojechaliśmy do granicy rezerwatu przyrody „Debrza”. Krótki spacer po ścieżkach tematycznych i przejazd do celu wycieczki leśniczówka Koła Łowieckiego Bażant. Tam, dla wytrwalszych, najmłodszych kolarzy i dzielnych uczestniczek płci pięknej rozdano nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Tarnów. Przy ognisku, smakując różnych pieczonych pyszności, integrując się, poruszano tematykę: jak inni uczestnicy ruchu postrzegają rowerzystę. W rajdzie wzięło udział 13 osób. Przejechaliśmy na rowerach 30 km. Szczególne podziękowania należą się pani Marii Zawadzie- Bilik Dyrektor Wydziału Marki Miasta UM Tarnów za ufundowanie gadżetów i nagród dla uczestników oraz panu Władysławowi Bogaczowi z Koła Łowieckiego Bażant za przygotowanie ogniska. Wszystko zgodnie z Naszą dewizą „Servo Per Amikeco” – "Służyć Poprzez Przyjaźń". Fotorelacja w dziale Galeria.

--
Wacław Serwin

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

Informujemy, że Region IPA Tarnów, kontynuując ubiegłoroczną ideę odpoczynku w ruchu i na wolnym powietrzu w dniu 19.03.2016 roku organizuje dla swoich członków oraz ich rodzin rajd rowerowy połączony z topieniem Marzanny. Trasa będzie przebiegała większości ścieżkami dla rowerów oraz drogami bocznymi. Wyjazd Tarnów ul. Romanowicza, dalej Stefana Wyszyńskiego, Kwiatkowskiego, Chemiczna do kładki na rzece Biała, gdzie nastąpi powitanie Wiosny. Następnie udamy się drogą serwisową wzdłuż autostrady na ul. Wiśniową w Krzyżu, tam zatrzymamy się na krótką przerwę w Rezerwacie Przyrody Debrza. Po przerwie, cały czas ul. Wiśniową do leśniczówki Koła Łowieckiego „ Bażant” gdzie przy ognisku i pieczeniu kiełbas, podsumujemy i zakończymy rowerową eskapadę.

Organizator zapewnia potrawy na ognisko i napoje. Zbiórka i wyjazd w dniu 19.03.2016 roku godz. 10.00 ul. Romanowicza baza GMT KMP Tarnów. Długość pętli rowerowej ok. 20 km. Z uwagi na łatwość i dystans trasy nie przewiduje się ograniczeń wiekowych dla dzieci biorących udział w rajdzie. Na czas wycieczki całkowitą odpowiedzialność za podopiecznych ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Powrót uczestników we własnym zakresie.

Zapisy oraz wpłaty w wys. 10 złotych będą przyjmowane przez kol. Aneta Pyrek w KMP Tarnów pok. 308 tel. 14 6281480 do dnia 17.03.2016 roku. Koszt uczestnictwa związany jest z udostępnieniem zaplecza socjalnego leśniczówki i przygotowaniem ogniska. Dzieci do lat 10 nie ponoszą żadnych kosztów, należy tylko dokonać imiennego zapisu.

ZARZĄD

Regionu IPA Tarnów

UWAGA: W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, Zarząd zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy.

Komunikat

         Informujemy, że w dniu 22.01.2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Tarnów. Podczas zebrania podjęto uchwałę dotyczącą składki członkowskiej na rok 2016.

         Składkę członkowską na rok 2016 pozostawiono w dotychczasowej wysokości tj. 60 złotych. Płatności należy dokonać poprzez przelew na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 24 1600 1013 1843 6744 9000 0004 w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2016 rok”. Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu ze skarbnikiem – Jolantą Bibro – tel. 014 – 628-14-04.

         Informujemy, że wszyscy członkowie, którzy dokonali wpłaty za 2015 rok posiadają już wyrobione legitymacje na rok 2016, które można odebrać u sekretarza Regionu – Anety Pyrek – KMP Tarnów – tel. 014 – 628 – 14-80. Legitymacje będą wydawane po okazaniu dowodu wpłaty składki członkowskiej.

          Zarząd Regionu IPA Tarnów pragnie również przypomnieć, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji posiada status organizacji pożytku publicznego. Tym samym podczas rozliczenia dochodów za 2015 rok istnieje możliwość przekazania na rzecz IPA 1% podatku. W zeznaniu podatkowym w rubryce Numer KRS należy wpisać „0000154720”, natomiast w rubryce Cel Szczególny 1% - „Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region IPA Tarnów”. W roku 2015 z zebranych pieniędzy udało się nam przekazać kwotę 1.500 zł w celu leczenia ciężko chorego dziecka, jednego z członków Regionu IPA Tarnów.

Z a r z ą d
Regionu IPA Tarnów

Komunikat dot. Walnego Zebrania

Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 22.01.2016 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionu IPA Tarnów.

W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 22.01.2016 roku na godz. 16.00.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2015.
 4. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.
 5. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2016 i trybu jej zbierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.
 7. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2016 roku i ewentualnego ich dofinansowania.
 8. Wybory uzupełniające w składzie Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.
 10. Podjęcie uchwały o zatrudnieniu księgowego na umowę o dzieło, który po rejestracji Regionu IPA Tarnów w KRS, w Krakowie, będzie prowadził sprawy Regionu.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie zebrania.