Aktualności

Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Przewodniczącego IPA Region Zakopane

W dniach 23 – 25 lutego 2018 roku czterech reprezentantów Regionu IPA Tarnów: Paweł Cudek, Dawid Śliski, Konrad Zielgler i Tomasz Giża wzięło udział w Pierwszych Mistrzostwach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Przewodniczącego IPA Region Zakopane. Mistrzostwa odbywały się w formule OPEN, na trasie slalomu giganta – FIS I a przeprowadzone zostały na terenie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska. Mistrzostwa otwarł olimpijczyk z Pjonczangu – Narty-2018obecnie najlepszy alpejczyk w Polsce - Michał Kłusak, który zaprezentował popisowy zjazd z czasem 34,70s ustawiając wysoko poprzeczkę dla uczestników zawodów. W Mistrzostwach wystartowało ponad 80 osób, rywalizacja była zacięta zaś końcowe wyniki wspaniałe dla Regionu IPA Tarnów – Paweł Cudek zajął III miejsce, z czasem pierwszego przejazdu 39,20s i drugiego - 38,85s, Dawid Śliski zajął IV miejsce z czasami odpowiednio: 39,48s i 39,41s przy czym zaznaczyć trzeba, iż Paweł w drugim przejeździe osiągnął drugi czas w klasyfikacji. Konrad Ziegler zajął w klasyfikacji ogólnej miejsce 12 zaś Tomasz Giża – 35.

Gratulacje!

Po zawodach, w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie odbył się Wielki Bal Narciarski, na którym Paweł Cudek odebrał puchar z rąk Fryderyka Orepuka - Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, wręczone zostały też nagrody i pamiątkowe dyplomy a po uroczystej kolacji świętowanie trwało do białego rana. Fotorelacja w dziale "Galeria".

Informacja po zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym wybrano nowe władze stowarzyszenia IPA Region Tarnów.

W wyniku głosowanie wybrano Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej w składzie:

Przewodniczący Regionu - JOLANTA BIBRO     
Sekretarz Prezydium - ANETA PYREK     
Z-ca Sekretarza - WACŁAW SERWIN      
Skarbnik - WOJCIECH SASAK     
Członek Prezydium - KRZYSZTOF RYBA           
Członek Prezydium - MACIEJ PUŁKOWNIK      

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - ŁUKASZ STAROSTKA
Członek Komisji Rewizyjnej - PAWEŁ KLIMEK
Członek Komisji Rewizyjnej - JÓZEF SARLEJ

Zapraszamy na narty

Informujemy, że w dniu 24.02.2018 r. Region IPA Tarnów organizuje dla swoich członków oraz ich rodzin kolejny wyjazd na narty do ośrodka narciarskiego “Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla. 

Koszt wyjazdu dla jednej osoby to: przejazd autokarem 20 zł oraz karnet 6-godzinny dla grupy zorganizowanej - 70 zł, dla młodzieży do 12 lat – 65 zł, plus kaucja za kartę magnetyczną 15 zł, wypłacana przy zwrocie karnetu. Zaproszenie na narty 2018

Zbiórka przed wyjazdem na parkingu Komisariatu Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6 w dniu 24.02.2018 r. godz. 6.30. Część kosztów dot. członków IPA refundowana będzie ze środków Regionu IPA Tarnów. Wpłaty przyjmowane będą do dnia 21.02.2018 roku w recepcji KMP Tarnów – tel. 14 628-1369.

Opis stoku na stronie internetowej : www.wierchomla.com.pl

Prezydium Regionu IPA Tarnów

UWAGA
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca lub terminu wyjazdu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Apel IPA pomoc dla Mariusza Więcka i Pawła Sobiegraja

Przekaż 1% swojego podatku dla Regionu IPA Tarnów.
Apel o pomoc dla naszych policjantów.

Koleżanki i koledzy:

Region IPA Tarnów jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania środków w tytułu wpłat z odliczenia 1% podatku. Środki te corocznie przekazujemy na pomoc dla naszych policjantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniami losowymi a najczęściej chorobą osób najbliższych.

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % swojego podatku na ten cel, przy rozliczeniu rocznym. Wpłaty mogą dokonywać wszyscy bez względu na to czy są członkami naszego Stowarzyszenia.

W tym roku jedną z osób, którym chcemy udzielić wsparcia jest dzielnicowy z Komisariatu Policji Tarnów Centrum – st. asp. Mariusz Więcek. Apel o pomoc dla policjantów KMP w Tarnowie

Mariuszowi i jego żonie Agacie w 2017 r. urodziła się córka. Niestety Julia jest ciężko chora na rzadką i nieuleczalną chorobę, a na świat przyszła z wadami wrodzonymi – na skutek ubytków części chromosonów. Do tej pory lekarze zdiagnozowali u dziecka m.in: zespół Pierre_Robin, umiarkowany stopień zamartwicy urodzeniowej, stan po zatrzymaniu krążenia, wrodzone zapalenie płuc, martwicze zapalenie jelit, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego, zespół Wolfa-Parkinsona-Whitte’a, wrodzone wady rozwojowe mózgu.

Rodzice Julki codziennie, przez całą dobę, podczas pielęgnacji czy podawania jej pokarmu, stawiają czoła olbrzymim wyzwaniom. Na chwilę dziecko jest żywione za pomocą sondy, ponieważ nie ma wykształconego odruchu przełykania.

Julka wymaga kosztownego leczenia oraz systematycznej rehabilitacji. Sytuacja finansowa jej rodziców nie pozwala na samodzielne pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów.

Od kilku lat pomagamy również koledze Pawłowi Sobiegrajowi z KMP w Tarnowie – którego syn Szymon ma zdiagnozowany zespół autyzm atypowy, padaczkę lekooporną skrytopochodną, zespół niewydolności tętnicy kręgowo-podstawnej, wrodzoną boreliozę. Pieniądze pomogą sfinansować kosztowne leczenie oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne a także bieżącą terapię neurologopedyczną z zakresu integracji sensorycznej, hipoterapię, delfinoterapię i tlenoterapię w komorze hipobarycznej.

Jeżeli chcesz pomóc wystarczy, przy rozliczeniu rocznym podatku, przekazać 1% na rzecz Regionu IPA Tarnów. Zebrane w ten sposób środki będą w całości wydatkowane na pomoc dla naszych kolegów, znajdujących się w trudnej sytuacji. Warunkiem niezbędnym do przekazania pieniędzy dla naszego Stowarzyszenia jest dokładne wypełnienie deklaracji PIT w następujący sposób:

Apel o pomoc dla policjantów KMP w Tarnowie

Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie dla naszej prośby.

 

Servo per amikeco
Zarząd Regionu IPA Tarnów

Informacja dot. Walnego Zebrania członków Regionu IPA Tarnów

Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 16.02.2018 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Regionu IPA Tarnów. W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 16.02.2018 roku na godz. 16.00. 

Zarząd
Regionu IPA Tarnów

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2017.

3. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.

4. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2019 i trybu jej zbierania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.

6. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2018 roku i ewentualnego ich dofinansowania.

7. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia wniosku o absolutorium dla Zarządu.

8. Podjęcie uchwały dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu kończącego kadencję 2015-2017.

9. Wybory nowego Zarządu Regionu IPA Tarnów na lata 2018-2020.

10. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.

11. Wolne wnioski i dyskusja.