Aktualności

Zapraszamy na narty

Informujemy, że w dniu 24.02.2018 r. Region IPA Tarnów organizuje dla swoich członków oraz ich rodzin kolejny wyjazd na narty do ośrodka narciarskiego “Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla. 

Koszt wyjazdu dla jednej osoby to: przejazd autokarem 20 zł oraz karnet 6-godzinny dla grupy zorganizowanej - 70 zł, dla młodzieży do 12 lat – 65 zł, plus kaucja za kartę magnetyczną 15 zł, wypłacana przy zwrocie karnetu. Zaproszenie na narty 2018

Zbiórka przed wyjazdem na parkingu Komisariatu Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6 w dniu 24.02.2018 r. godz. 6.30. Część kosztów dot. członków IPA refundowana będzie ze środków Regionu IPA Tarnów. Wpłaty przyjmowane będą do dnia 21.02.2018 roku w recepcji KMP Tarnów – tel. 14 628-1369.

Opis stoku na stronie internetowej : www.wierchomla.com.pl

Prezydium Regionu IPA Tarnów

UWAGA
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca lub terminu wyjazdu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Apel IPA pomoc dla Mariusza Więcka i Pawła Sobiegraja

Przekaż 1% swojego podatku dla Regionu IPA Tarnów.
Apel o pomoc dla naszych policjantów.

Koleżanki i koledzy:

Region IPA Tarnów jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania środków w tytułu wpłat z odliczenia 1% podatku. Środki te corocznie przekazujemy na pomoc dla naszych policjantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniami losowymi a najczęściej chorobą osób najbliższych.

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % swojego podatku na ten cel, przy rozliczeniu rocznym. Wpłaty mogą dokonywać wszyscy bez względu na to czy są członkami naszego Stowarzyszenia.

W tym roku jedną z osób, którym chcemy udzielić wsparcia jest dzielnicowy z Komisariatu Policji Tarnów Centrum – st. asp. Mariusz Więcek. Apel o pomoc dla policjantów KMP w Tarnowie

Mariuszowi i jego żonie Agacie w 2017 r. urodziła się córka. Niestety Julia jest ciężko chora na rzadką i nieuleczalną chorobę, a na świat przyszła z wadami wrodzonymi – na skutek ubytków części chromosonów. Do tej pory lekarze zdiagnozowali u dziecka m.in: zespół Pierre_Robin, umiarkowany stopień zamartwicy urodzeniowej, stan po zatrzymaniu krążenia, wrodzone zapalenie płuc, martwicze zapalenie jelit, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego, zespół Wolfa-Parkinsona-Whitte’a, wrodzone wady rozwojowe mózgu.

Rodzice Julki codziennie, przez całą dobę, podczas pielęgnacji czy podawania jej pokarmu, stawiają czoła olbrzymim wyzwaniom. Na chwilę dziecko jest żywione za pomocą sondy, ponieważ nie ma wykształconego odruchu przełykania.

Julka wymaga kosztownego leczenia oraz systematycznej rehabilitacji. Sytuacja finansowa jej rodziców nie pozwala na samodzielne pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów.

Od kilku lat pomagamy również koledze Pawłowi Sobiegrajowi z KMP w Tarnowie – którego syn Szymon ma zdiagnozowany zespół autyzm atypowy, padaczkę lekooporną skrytopochodną, zespół niewydolności tętnicy kręgowo-podstawnej, wrodzoną boreliozę. Pieniądze pomogą sfinansować kosztowne leczenie oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne a także bieżącą terapię neurologopedyczną z zakresu integracji sensorycznej, hipoterapię, delfinoterapię i tlenoterapię w komorze hipobarycznej.

Jeżeli chcesz pomóc wystarczy, przy rozliczeniu rocznym podatku, przekazać 1% na rzecz Regionu IPA Tarnów. Zebrane w ten sposób środki będą w całości wydatkowane na pomoc dla naszych kolegów, znajdujących się w trudnej sytuacji. Warunkiem niezbędnym do przekazania pieniędzy dla naszego Stowarzyszenia jest dokładne wypełnienie deklaracji PIT w następujący sposób:

Apel o pomoc dla policjantów KMP w Tarnowie

Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie dla naszej prośby.

 

Servo per amikeco
Zarząd Regionu IPA Tarnów

Informacja dot. Walnego Zebrania członków Regionu IPA Tarnów

Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 16.02.2018 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Regionu IPA Tarnów. W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 16.02.2018 roku na godz. 16.00. 

Zarząd
Regionu IPA Tarnów

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2017.

3. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.

4. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2019 i trybu jej zbierania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.

6. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2018 roku i ewentualnego ich dofinansowania.

7. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia wniosku o absolutorium dla Zarządu.

8. Podjęcie uchwały dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu kończącego kadencję 2015-2017.

9. Wybory nowego Zarządu Regionu IPA Tarnów na lata 2018-2020.

10. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

Informacja o składkach na 2018 rok

Informujemy, że składkę członkowska Regionu IPA Tarnów na rok 2018 pozostaje w dotychczasowej wysokości tj. 60 złotych. Płatności należy dokonać poprzez przelew na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2017 rok”.

Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu ze skarbnikiem – Jolantą Bibro – tel. 014 – 628-14-04.

Informujemy, że wszyscy członkowie, którzy dokonali wpłaty za 2017 rok posiadają już wyrobione legitymacje na rok 2018, które można odebrać u skarbnika w KMP Tarnów. Legitymacje będą wydawane po okazaniu dowodu wpłaty składki członkowskiej.

Zarząd Regionu IPA Tarnów pragnie również przypomnieć, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji posiada status organizacji pożytku publicznego. Tym samym podczas rozliczenia dochodów za 2017 rok istnieje możliwość przekazania na rzecz IPA 1% podatku.

W zeznaniu podatkowym w rubryce Numer KRS należy wpisać „0000154720”, natomiast w rubryce Cel Szczególny 1% - „Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region IPA Tarnów”.

Informujemy, że w roku 2017 przekazaliśmy z tego tytułu kwotę 1.500 złotych na rzecz chorego dziecka, jednego z naszych członków.

 

Z a r z ą d

Regionu IPA Tarnów

 

Relacja z rajdu rowerowego z okazji Święta Niepodległości 2017

W chłodne jesienne, ale słoneczne przedpołudnie, przy Grobie Nieznanego Żołnierzaw Tarnowie zebrali się uczestnicy rajdu z okazji Święta Niepodległości. Wszyscy rowerzyści wyposażeni zostali w flagi o barwach narodowych. Po zapaleniu zniczy, zwartą grupą udaliśmy się w dalszą drogę. Następnym celem był cmentarz wojenny nr 200 przy ul. Chyszowskiej w Tarnowie. Rajd z okazji Święta Niepodległości 2017Chwila zadumy, spacer po nekropolii, zdjęcia pamiątkowe i na „koń”. Opuszczamy granice miasta, aby udać się do Biskupic Radłowskich, gdzie na terenie przysiółku Zawodzie znajduje się kolejny cel trasy tj. cmentarz wojenny nr 258. Zapoznanie się z historią miejsca, zapalenie zniczy i oczywiście pamiątkowe zdjęcia. Tu pogoda nas troszkę rozczarowała i w opadach gradu udaliśmy się do MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) m. Glów, przy trasie Velo Dunajec. Po krótkim odpoczynku, kolejny cmentarz wojenny nr 209 znajdujący się w bezpośredniej styczności z MOR był ostatnim miejscem na mapie rajdu. Powrót do Tarnowa nowo oddaną trasą rowerową po wałach rzeki Dunajec, był kolejnym wyzwaniem dla uczestników. Mocny nie sprzyjający wiatr potęgował wysiłek. Mimo tego wszyscy cało i z uśmiechem dotarli do Tarnowa. Uroczyste zakończenie przebiegło przy dźwiękach patriotycznych pieśni.
W listopadowym przedsięwzięciu wzięło udział 15 kolarzy, którzy przejechali około 40 km. Dzięki uprzejmości Pani Marii Zawadzie-Bilik, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UM Tarnów wszyscy zostali wyposażeni w biało-czerwone flagi.
Wszystko odbyło się zgodnie z Naszą dewizą „Servo Per Amikeco” - „Służyć Poprzez Przyjaźń”. Zdjęcia w dziale "Galeria".
Wacław Serwin