Aktualności

Relacja z wyjazdu na narty

W dniu 21.01.2017 roku Region IPA Tarnów zorganizował dla swoich członków oraz ich rodzin wyjazd sportowo-integracyjny do Ośrodka Narciarskiego „Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla. W podczas wyjazdu mieliśmy bardzo dobre warunki narciarskie, doskonale przygotowane trasy, dużo śniegu, temperaturę -2 C, Wierchomla 2017brak wiatru. Lekką mgłę zrekompensowało nam wspólne spotkanie przy ognisku i pieczenie kiełbasek. Tradycyjnie wśród nas była tzw. „sekcja piesza”, która odbyła kilkugodzinny marsz na Słowację :)  W wyjeździe brało udział 44 osóby, w tym 20 członków Regionu IPA Tarnów. Zdjęcia z wyjazdu w dziale "Galeria"

Walne zebranie człónków Regionu IPA Tarnów

            Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 27.01.2017 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionu IPA Tarnów.         W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 27.01.2017 roku na godz. 16.00.

Zarząd
Regionu IPA Tarnów

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2016.
 4. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.
 5. Podjęcie uchwały dot. inwentaryzacji finansowej na dzień rejestracji w KRS.
 6. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2017 i trybu jej zbierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.
 8. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2017 roku i ewentualnego ich dofinansowania.
 9. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie na narty

Informujemy, że w dniu 21.01.2017 r. Region IPA Tarnów organizuje dla swoich członków oraz ich rodzin  wyjazd na narty do ośrodka narciarskiego “Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla.
wierchomlaKoszt wyjazdu dla jednej osoby to: przejazd autokarem 20 zł oraz karnet 6-godzinny dla grupy zorganizowanej - 70 zł, dla młodzieży do 12 lat – 65 zł, plus kaucja za kartę magnetyczną 15 zł, wypłacana przy zwrocie karnetu.

Zbiórka przed wyjazdem na parkingu Komisariatu Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6 w dniu 21.01.2017 r. godz. 6.30.  Część kosztów dot. członków IPA refundowana będzie ze środków Regionu IPA Tarnów.

Wpłaty przyjmowane będą do dnia 18.01.2017 roku w recepcji KMP Tarnów – tel. 14 628-1369.

Opis stoku na stronie internetowej : www.wierchomla.com.pl

 

Zarząd Regionu IPA Tarnów

UWAGA

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca lub terminu wyjazdu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Relacja z rajdu rowerowego z okazji Święta Niepodległości

Dzień pochmurny, bez opadów i wydawałoby się, że zainteresowanie rajdem rowerowym z okazji Święta Niepodległości będzie małe. Tak się nie stało. Na miejscu zbiórki pod Grobem Nieznanego Żołnierza stawiły się 22 osoby na rowerach z flagami o barwach narodowych. Chwila zadumy, zdjęcia pamiątkowe i jedziemy do kolejnego miejsca na cmentarz wojenny nr 200 Tarnów-Chyszów. Zapoznanie się z historią tego miejsca, zapalenie Rajd 11 listopadasymbolicznych zniczy, dokumentacja fotograficzna i dalej przed siebie. Przejechaliśmy 25 kilometrów, aby zakończyć rowerowe poczynania przy smażonej kiełbasce i ciepłej herbacie. Uczestnicy listopadowej eskapady zostali wyposażeni we flagi biało-czerwone dzięki uprzejmości Pani Marii Zawadzie-Bilik, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UM Tarnów. Wszystko odbyło się zgodnie z Naszą dewizą „Servo Per Amikeco” - „Służyć Poprzez Przyjaźń”. Foto i relacja - Wacław Serwin - dostępna w dziale "Galeria".

Komunikat dot. składek za 2016 rok

Informujemy, że w dniu 15.10.2016 roku w Nowym Sączu odbyło  Zebranie Zarządu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA podczas, którego ustalono, że do dnia 30 listopada 2016 roku należy rozliczyć się z legitymacji za rok 2016.

            Tym samym Zarząd Regionu IPA Tarnów pragnie przypomnieć swoim członkom, którzy nie dokonali opłat członkowskich za 2016 rok o konieczności dokonania stosownego przelewu.

Składki członkowskie należy dokonywać na numer rachunku bankowego :

42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole 

z dopiskiem w opisie - „imię, nazwisko – składka członkowska za …. rok”. Przypominam, że wysokość składki w roku 2016 wynosi 60 zł.

            Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz
w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu ze skarbnikiem – Jolantą Bibro – tel. 014 – 628-14-04.

            Informujemy, że wszyscy członkowie, którzy dokonali wpłaty za 2016 rok posiadają już wyrobione legitymacje, które można odebrać u sekretarza Regionu – Anety Pyrek – KMP Tarnów – tel. 014 – 628 – 14-80. Legitymacje będą wydawane po okazaniu dowodu wpłaty składki członkowskiej.

            Prosimy nie dokonywać opłat za rok 2017, gdyż wysokość składni zostanie ustalona na Walnym Zebraniu Regionu IPA Tarnów początkiem 2017 roku.

            Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby, które nie dokonają stosownych opłat zostaną wykreślone jako członkowie Regionu IPA Tarnów.

 

Z a r z ą d
Regionu IPA Tarnów