Aktualności

Zaproszenie na III Rajd Rowerowy "Powitanie wiosny"

Ten rajd wpisał się już na stałe w program imprez. Wszystkich chętnych członków IPA oraz ich rodzin i sympatyków serdecznie zapraszamy na „POWITANIE WIOSNY- TOPIENIE MARZANNY”.
Zbiórka o godzinie 10.00 dnia 18.03.2017 roku na parkingu PSP Tarnów ul. Błonie. Po zapoznani się z zasadami poruszania się po drogach publicznych udamy się na przejażdżkę. Trasa będzie przebiegać ścieżką rowerową przez Lasek Lipie, dalej niewielki odcinek drogą w m. Wola Rzędzińska potem przez polne dróżki miejscowości Ładna do leśniczówki Koła Łowieckiego „Dzik” w m. Pogórska Wola. Korzystając z gościnności myśliwych tego koła przy ognisku powitamy Wiosnę, paląc kukłę Marzanny. W związku z łatwością trasy nie przewiduje się ograniczeń wiekowych. Odległość z miejsca zbiórki do leśniczówki to ok. 10 km. Organizator nie zapewnia potraw i napoi na ognisko. Na czas wycieczki całkowitą odpowiedzialność za podopiecznych ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Powrót uczestników we własnym zakresie. 

Zapisy przyjmować będzie kol. Aneta Pyrek KMP Tarnów pokój 308, tel. 14-80 lub 792787224 oraz kol. Wacław Serwin tel. 501936626 do dnia 17.03.2017 roku.

Uwaga: W przypadku nie sprzyjających warunków atmosferycznych, Zarząd zastrzega sobie  możliwość zmiany terminu imprezy.

Zaproszenie na wyjazd narciarski

Informujemy, że w dniu 25.02.2017 r. Region IPA Tarnów organizuje dla swoich członków oraz ich rodzin kolejny wyjazd na narty do ośrodka narciarskiego “Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla.  Koszt wyjazdu dla jednej osoby to: przejazd narty2017autokarem 20 zł oraz karnet 6-godzinny dla grupy zorganizowanej - 70 zł, dla młodzieży do 12 lat – 65 zł, plus kaucja za kartę magnetyczną 15 zł, wypłacana przy zwrocie karnetu. Zbiórka przed wyjazdem na parkingu Komisariatu Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6 w dniu 25.02.2017 r. godz. 6.30.
Część kosztów dot. członków IPA refundowana będzie ze środków Regionu IPA Tarnów.

Wpłaty przyjmowane będą do dnia 22.02.2017 roku w recepcji KMP Tarnów – tel. 14 628-1369.

Opis stoku na stronie internetowej : www.wierchomla.com.pl

Zarząd Regionu IPA Tarnów
UWAGA

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca lub terminu wyjazdu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Komunikat

Informujemy, że w dniu 27.01.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Tarnów. Podczas zebrania podjęto uchwałę dotyczącą składki członkowskiej na rok 2017.

Składkę członkowską na rok 2017 pozostawiono w dotychczasowej wysokości tj. 60 złotych. Płatności należy dokonać poprzez przelew na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2017 rok”.

Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu ze skarbnikiem – Jolantą Bibro – tel. 014 – 628-14-04.

Informujemy, że wszyscy członkowie, którzy dokonali wpłaty za 2016 rok posiadają już wyrobione legitymacje na rok 2017, które można odebrać u skarbnika w KMP Tarnów. Legitymacje będą wydawane po okazaniu dowodu wpłaty składki członkowskiej.

Zarząd Regionu IPA Tarnów pragnie również przypomnieć, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji posiada status organizacji pożytku publicznego. Tym samym podczas rozliczenia dochodów za 2016 rok istnieje możliwość przekazania na rzecz IPA 1% podatku.

W zeznaniu podatkowym w rubryce Numer KRS należy wpisać „0000154720”, natomiast w rubryce Cel Szczególny 1% - „Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region IPA Tarnów”.

Z a r z ą d
Regionu IPA Tarnów

Relacja z wyjazdu na narty

W dniu 21.01.2017 roku Region IPA Tarnów zorganizował dla swoich członków oraz ich rodzin wyjazd sportowo-integracyjny do Ośrodka Narciarskiego „Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla. W podczas wyjazdu mieliśmy bardzo dobre warunki narciarskie, doskonale przygotowane trasy, dużo śniegu, temperaturę -2 C, Wierchomla 2017brak wiatru. Lekką mgłę zrekompensowało nam wspólne spotkanie przy ognisku i pieczenie kiełbasek. Tradycyjnie wśród nas była tzw. „sekcja piesza”, która odbyła kilkugodzinny marsz na Słowację :)  W wyjeździe brało udział 44 osóby, w tym 20 członków Regionu IPA Tarnów. Zdjęcia z wyjazdu w dziale "Galeria"

Walne zebranie człónków Regionu IPA Tarnów

            Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że w dniu 27.01.2017 roku o godz. 15.45 na świetlicy Komisariatu Policji Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionu IPA Tarnów.         W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się na 27.01.2017 roku na godz. 16.00.

Zarząd
Regionu IPA Tarnów

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania i przyjęcie ewentualnych zmian do porządku zebrania.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Tarnów za rok 2016.
 4. Sprawozdanie skarbnika regionu ze stanu finansów Regionu.
 5. Podjęcie uchwały dot. inwentaryzacji finansowej na dzień rejestracji w KRS.
 6. Podjęcie decyzji o wysokości składki na rok 2017 i trybu jej zbierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie członków, którzy w terminie nie uiścili składek członkowskich.
 8. Przyjęcie propozycji organizacji imprez w 2017 roku i ewentualnego ich dofinansowania.
 9. Wybór delegatów Regionu IPA Tarnów na zebranie MGW IPA w Krakowie.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie zebrania.