Apel IPA pomoc dla Mariusza Więcka i Pawła Sobiegraja

Przekaż 1% swojego podatku dla Regionu IPA Tarnów.
Apel o pomoc dla naszych policjantów.

Koleżanki i koledzy:

Region IPA Tarnów jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania środków w tytułu wpłat z odliczenia 1% podatku. Środki te corocznie przekazujemy na pomoc dla naszych policjantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniami losowymi a najczęściej chorobą osób najbliższych.

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % swojego podatku na ten cel, przy rozliczeniu rocznym. Wpłaty mogą dokonywać wszyscy bez względu na to czy są członkami naszego Stowarzyszenia.

W tym roku jedną z osób, którym chcemy udzielić wsparcia jest dzielnicowy z Komisariatu Policji Tarnów Centrum – st. asp. Mariusz Więcek. Apel o pomoc dla policjantów KMP w Tarnowie

Mariuszowi i jego żonie Agacie w 2017 r. urodziła się córka. Niestety Julia jest ciężko chora na rzadką i nieuleczalną chorobę, a na świat przyszła z wadami wrodzonymi – na skutek ubytków części chromosonów. Do tej pory lekarze zdiagnozowali u dziecka m.in: zespół Pierre_Robin, umiarkowany stopień zamartwicy urodzeniowej, stan po zatrzymaniu krążenia, wrodzone zapalenie płuc, martwicze zapalenie jelit, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zwężenie zastawki pnia płucnego, zespół Wolfa-Parkinsona-Whitte’a, wrodzone wady rozwojowe mózgu.

Rodzice Julki codziennie, przez całą dobę, podczas pielęgnacji czy podawania jej pokarmu, stawiają czoła olbrzymim wyzwaniom. Na chwilę dziecko jest żywione za pomocą sondy, ponieważ nie ma wykształconego odruchu przełykania.

Julka wymaga kosztownego leczenia oraz systematycznej rehabilitacji. Sytuacja finansowa jej rodziców nie pozwala na samodzielne pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów.

Od kilku lat pomagamy również koledze Pawłowi Sobiegrajowi z KMP w Tarnowie – którego syn Szymon ma zdiagnozowany zespół autyzm atypowy, padaczkę lekooporną skrytopochodną, zespół niewydolności tętnicy kręgowo-podstawnej, wrodzoną boreliozę. Pieniądze pomogą sfinansować kosztowne leczenie oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne a także bieżącą terapię neurologopedyczną z zakresu integracji sensorycznej, hipoterapię, delfinoterapię i tlenoterapię w komorze hipobarycznej.

Jeżeli chcesz pomóc wystarczy, przy rozliczeniu rocznym podatku, przekazać 1% na rzecz Regionu IPA Tarnów. Zebrane w ten sposób środki będą w całości wydatkowane na pomoc dla naszych kolegów, znajdujących się w trudnej sytuacji. Warunkiem niezbędnym do przekazania pieniędzy dla naszego Stowarzyszenia jest dokładne wypełnienie deklaracji PIT w następujący sposób:

Apel o pomoc dla policjantów KMP w Tarnowie

Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie dla naszej prośby.

 

Servo per amikeco
Zarząd Regionu IPA Tarnów