Komunikat

Prezydium Regionu IPA Tarnów informuje, że do dnia 15 listopada 2018 ma obowiązek przesłać wykaz członków swojego Regionu do Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej celem zlecenia wykonania nowych legitymacji na rok 2019 wobec czego prosimy osoby, które do tej pory nie zapłaciły składki o uregulowanie należności z tego tytułu.

Osoby, które nie opłacą składki do wskazanego terminu nie będą mieć wyrobionej legitymacji na początek nowego roku (po dokonaniu opłaty składki w późniejszym terminie legitymacja będzie wyrobiona w późniejszym terminie dodatkowym).

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym statutem IPA opłata składki musi nastąpić do dnia 31 grudnia danego roku w przeciwnym wypadku osoba zostaje wykreślona jako członek Regionu IPA.

Płatności składek członkowskich należy dokonywać na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2018 rok”.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować z przewodniczącym Regionu IPA Tarnów – Jolantą Bibro – tel. 014 628-14-04, służbowy 14-04.

Prezydium Regionu IPA Tarnów