Komunikat dot. składek i legitymacji

Zarząd Regionu IPA Tarnów informuje, że do dnia 15 listopada 2017 przesyła wykaz członków swojego Regionu do Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej celem zlecenia wykonania nowych legitymacji na rok 2018.
Ma to ułatwić i przyspieszyć wydawanie legitymacji w 2018 roku. System ten umożliwia wydawanie legitymacji niezwłocznie po zaksięgowaniu lub udokumentowaniu wpłaty składki członkowskiej przez poszczególne osoby.

Jednocześnie przypominamy, że płatności składek członkowskich należy dokonywać na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2017 rok”.

Informujemy, że wszystkie osoby, które posiadają zaległości i nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2017 zostaną wykreślone jako członkowie Regionu IPA Tarnów.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować ze skarbnikiem Regionu IPA Tarnów – Jolantą Bibro – tel. 014 628-14-04, służbowy 14-04.

Zarząd
Regionu IPA Tarnów