Komunikat dot. składek w 2019 roku

Prezydium Regionu IPA Tarnów informuje, że składka członkowska na rok 2019 wynosi 70 złotych.

Płatności należy dokonać poprzez przelew na konto Regionu IPA Tarnów, nr rachunku 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000 w Credit Agricole w tytule przelewu: „imię nazwisko, składka członkowska za 2019 rok”.

Płatność gotówką przyjmowana będzie jedynie w przypadku nowych członków oraz w sytuacjach wyjątkowych.

Legitymacje na rok 2019 będzie można odebrać u przewodniczącego lub skarbnika Regionu w KMP Tarnów po dokonaniu wpłaty składki członkowskiej.

Prezydium Regionu IPA Tarnów pragnie również przypomnieć, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji posiada status organizacji pożytku publicznego. a tym samym podczas rozliczenia dochodów za 2018 rok istnieje możliwość przekazania na rzecz IPA 1% podatku, z którego Region Tarnów następnie może przeznaczyć środki bezpośrednio na leczenie i rehabilitację dzieci naszych członków – obecnie jest to Julia Więcek i Szymon Sobiegraj.

W zeznaniu podatkowym w rubryce Numer KRS należy wpisać „0000154720”, natomiast w rubryce Cel Szczególny 1% - „Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region IPA Tarnów”.

Prezydium
Regionu IPA Tarnów