Władze regionu

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  Sekcja Polska, Małopolska Grupa Wojewódzka Region Tarnów – w skrócie – Region IPA Tarnów

Adres do korespondencji:  33-101 Tarnów ul. Traugutta 4, tel. 014-628-12-50
Adres e-mail i adres strony internetowej: ipa.tarnow@op.pl, www.ipa.tarnow.pl

Dane rejestracyjne: KRS: 0000597027, REGON: 363542330, NIP: 9930659040
Numer rachunku bankowego w Credit Agricole: Nr konta: 42 1940 1076 3160 8631 0000 0000

Prezydium :

Przewodniczący - Paweł Bogacz
Sekretarz - Aneta Pyrek
Zastępca Sekretarza - Wacław Serwin
Skarbnik - Jolanta Bibro

Członkowie Prezydium :

Krzysztof Ryba
Artur Majcher

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący :Łukasz Starostka
Dariusz Kostecki
Paweł Klimek

Prezydium jest otwarte na wszelkie inicjatywy członków Regionu IPA Tarnów, którzy zgodnie z §13 Statutu IPA Sekcja Polska mogą zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia. Liczymy na aktywność.